0207
Verankering kademuur Koole Botlek Terminal Kade 6 en 72 juli 2020

Voor De Klerk Waterbouw hebben wij de verankering voor het werk Koole Botlek Terminal Kade 6 en 7 aangebracht. De Klerk Waterbouw realiseert hier een nieuwe kade (combiwand) voor de firma Koole in de 3e Petroleumhaven van Rotterdam.

Aanbrengen verankering vanaf het water

Voor dit werk staan wij op het ponton van de Klerk. De verankering brengen wij aan op een ankerniveau van +3,00 en +2,00m NAP. In de 3e Petroleumhaven te Rotterdam hebben wij te maken met getij. Door het getij is het lastig om met eb (laagwater) de ankers op +3,00m NAP aan te brengen. Om deze reden is het dek van het ponton is verhoogd, zodat de ankers bij alle waterstanden aangebracht kunnen worden.

Fasering

Dit werk wordt uitgevoerd in 2 fasen. Fase 1 is uitgevoerd in de eerste helft van 2020, in deze fase hebben wij de eerste 184 ankers aangebracht. In totaal brengen wij 384 ankers aan met een lengte variërend van 32 meter tot 48 meter. Daarnaast brengen wij verschillende ankertypes aan van Ø 101,6 x 17,5 tot en met Ø 101,6 x 28,0 mm. De verankering is geleverd door Geotech Metals. In fase 2 (2021) volgen de overige 100 ankers.

Terug naar nieuwsoverzicht